ការគាំទ្របច្ចុប្បន្ន

សេចក្តីប្រកាសផ្តល់ជំនួយឥតសំណងលើអាជីវកម្មទឹកស្អាតខ្នាតតូចតាមបំពង់

គម្រោងវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជា (3i) កំពុងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជំនួយសាកល្បងដើម្បី​ ​ជំរុញ​​លទ្ធភាពជោគជ័យ​របស់​អាជីវកម្មប្រពន្ធ័ទឹកស្អាតខ្នាតតូចតាមបំពង់ ដែលមានគំរូអាជីវកម្មពហុសាខា នៅទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា…(អានបន្ថែមទៀត)

Font Resize