សំនួរ​ដែល​ត្រូវបាន​សួរ​ញឹកញាប់

១. តើអ្វី​ជា​ ការដេញថ្លៃនៃប្រកាសអនុញ្ញាតប្រកួតប្រជែង?

ច. ការដេញថ្លៃនៃប្រកាសអនុញ្ញាតប្រកួតប្រជែង ជាការដេញថ្លៃ​ជ្រើសរើស​សេវាករ​ ដើម្បី​ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹកស្អាត​តាមបំពង់​ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង​ សិប្បកម្ម។

២. តើ​អ្នក​ឈ្នះ​ការដេញថ្លៃ​ និង​ ទទួល​បាន​អ្វី?

ច. អ្នក​ដែល​ឈ្នះ​ នឹង​ទទួល​បានប្រកាសអនុញ្ញាត​រយៈពេល​២០ឆ្នាំ​ ដើម្បី​ចែកចាយ​ទឹក​ស្អាត​នៅ​ក្នុង​ឃុំដែលបានស្នើ។ ប្រសិនបើ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​បាន​ស្នើ​ដោយ​អ្នក​ឈ្នះ​នោះ មាន​ទំហំ​ដូច​ឬប្រសើរជាង អ្វី​ដែល 3i បានស្នើរ​ក្នុង​របាយការណ៍​សិក្សា​សមិទ្ធិលទ្ធភាព 3i នឹង​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិការ​ឥតសំណង​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​នោះ។

៣. អ្វី​ជា​លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការចូលរួមដេញថ្លៃ?

ច. អ្នក​ចូលរួម​ដេញថ្លៃ ត្រូវ​ទិញ​កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ​ពេញលេញ ​ ពី​មន្ទីរ​ឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម ខេត្ដស្វាយរៀង (សូមទាក់ទងប្រធាន​មន្ទីរ​លោក ឡុង សុខុម តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ​លេខ ០៦០ ៨៨៨ ០៨១) ឬពី​នាយកដ្ឋាន ​  បញ្ញាត្តកម្ម​ទឹកស្អាត នៃ​ក្រសួងឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម (សូមទាក់ទង លោក​ សឿង ​យុត្តិរ៉ា តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ​លេខ ០៩២ ៧៦៨ ៦៩៩ ឬ អ៊ីម៉េល yuthera@gmail.com​​)។ ក្រៅពីនេះ អ្នក​ចូលរួម​ដេញថ្លៃ​ ត្រូវមាន​លិខិតធានា​ពី​ធនាគារ​ចំនួន ៥០០០ ដុល្លារអាមេរិច និង​មានទុនអប្បបរមា​ចំនួន​៣៥%​នៃ​ទុន​វិនិយោគ​សរុប។

៤. តើជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុពី​3i ជា​ជំនួយ​ឥតសំណង ឬ កម្ចី?

ច. វា ជា​ជំនួយ​ឥតសំណង។

៥. តើ​ អ្នក​ដេញថ្លៃ​អាចរកទិញ​កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ និង ដាក់​សំណើរ​ដេញថ្លៃ​ នៅ​ឯណា និង ពេលណា?

ច. អ្នក​ចូលរួម​ដេញថ្លៃ ត្រូវ​ទិញ​កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ​ពេញលេញ ​ ពី​មន្ទីរ​ឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម ខេត្ដស្វាយរៀង (សូមទាក់ទងប្រធាន​មន្ទីរ​លោក ឡុង សុខុម តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ​លេខ ០៦០ ៨៨៨ ០៨១) ឬពី​នាយកដ្ឋាន ​  បញ្ញាត្តកម្ម​ទឹកស្អាត នៃ​ក្រសួងឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម (សូមទាក់ទង លោក​ សឿង ​យុត្តិរ៉ា តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ​លេខ ០៩២ ៧៦៨ ៦៩៩ ឬ អ៊ីម៉េល yuthera@gmail.com​​)។ ​ អ្នក​ចូលរួម​ដេញថ្លៃ ត្រូវ​ដាក់ពាក្យ​សំណើរដេញថ្លៃ នៅមន្ទីរ​ឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម ខេត្ដ​ស្វាយរៀង ។

កាលបរិច្ឆេទលក់ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៨។

កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ ៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រឹមម៉ោង​ ៨:៣០ព្រឹក។

៦.​ តើ ​អ្នកណា​ជាអ្នក​ជ្រើសរើស​អ្នក​ឈ្នះ​ការដេញថ្លៃ?

ច. គណៈកម្មការ​វាយ​តម្លៃ​ របស់​ក្រសួងឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម នឹងធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើសអ្នក​ឈ្នះ។

៧. តើអ្នកដាក់ពាក្យអាចធ្វើការកែសម្រួលទៅលើសំណើបច្ចេកទេស​ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលរៀបចំដោយ 3i បានដែរឫទេ?

ច. អ្នកដាក់ពាក្យអាចធ្វើការកែសម្រួលទៅលើសំណើបច្ចេកទេស​ 3i បានទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួន។ អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែរៀបរាប់ និងប្រាប់នូវ ហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើការកែប្រែ។

៨. តើអ្នកត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកនៅលើសំណើនីមួយៗឬ(សំណើបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុ)?

ច. បាទ/ចាស! អ្នកដេញថ្លៃត្រូវបោះពុម្ពគម្របដេញថ្លៃ បំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការ ហើយបិតវាលើកញ្ចប់សំណើនិមួយៗ។

៩. តើលិខិតធានារបស់ធនាគារត្រូវដាក់ដោយឡែកពីសំណើបច្ចេកទេសឬ? បើដូច្នេះ តើត្រូវមានបីកញ្ចប់ដាក់ដោយឡែកពីគ្នាឬ?

ច. បាទ/ចាស! លិខិតធានារបស់ធនាគារត្រូវដាក់ដោយឡែកពីសំណើបច្ចេកទេស។ ដូច្នេះ អ្នកដេញថ្លៃត្រូវដាក់បីកញ្ចប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

១០. តើមានទំរង់សំរាប់ដាក់កញ្ចប់ដេញថ្លៃរឺទេ?

ច. អ្នកដេញថ្លៃត្រូវដាក់សំណើបច្ចេកទេសប្រាំច្បាប់ ដាក់ចម្លងទាំងប្រាំច្បាប់នោះក្នុងស្រោមសំបុត្រមួយ​ បំពេញព័ត៌មានលើកញ្ចប់ដេញថ្លៃ ហើយបិត គម្របនោះលើស្រោមសំបុត្រ។ ធ្វើដូចគ្នាចំពោះសំណើហិរញ្ញវត្ថុ និងលិខិតធានារបស់ធនាគារ(លិខិតធានារបស់ធនាគារត្រូវការតែមួយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ)។ ដាក់ស្រោមសំបុត្រទាំងបីនេះក្នុងស្រោមសំបុត្រធំមួយហើយបិតគម្របដេញថ្លៃពីលើបន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធលើគម្របនោះ។

១១. តើអ្នកដេញថ្លៃត្រូវបំពេញសំណើបច្ចេកទេសយ៉ាងដូចម្តេចបើរាល់ផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់ត្រូវបានសិក្សានិងស្នើរឡើងដោយ 3i រួចហើយ?

ច. ទោះបីជាផ្នែកបច្ចេកទេសដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សា សមិទ្ធិលទ្ធភាពត្រូវបានសិក្សានិងស្នើឡើងដោយ 3i  ក៏ដោយ អ្នកដេញថ្លៃមាន សិរីភាព ទាំងស្រុងក្នុងការកែប្រែ ហើយស្នើផ្នែកបច្ចេកទេសដែលខ្លូនគិតថាសមស្រប។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើផ្នែកនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខុសពី3i អ្នកត្រូវ បញ្ជាក់ និងប្រាប់ពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ នូវអ្វីដែលអ្នកបានស្នើខុសពី3i។

១២. ប្រសិនបើផ្នែកបច្ចេកទេសដែលអ្នកដេញថ្លៃស្នើមិនដូចអ្វីដែល 3i ស្នើ តើ 3i នឹងធ្វើការពិនិត្យដូចម្តេច?

ច.  3iនឹងពិនិត្យថាតើផ្នែកបច្ចេកទេសដែលស្នើខុសពី3iនេះ ឆ្លើយតបនឹងលខ័ណ្ឌជ្រើសរើសផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងរឺទេ។ ប្រសិនបើឆ្លើយតប 3iនឹង សរសេរក្នុងរបាយការណ៍ជូនតំណាងគណកម្មាធិការវាយតម្លៃថា សំណើបច្ចេកទេសនោះឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបច្ចេកទេស។​ យើងដឹងថាការរចនាហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតដែលល្អប្រសើរមិនមែនមានតែមួយបែបនោះទេ។

១៣. ប្រសិនបើអ្នកដេញថ្លៃម្នាក់មានដើមទុនច្រើនជាង​​ ឬស្នើថ្លៃទឹកទាបជាង​ តើគាត់នឹងទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងឬយ៉ាងណា?​

ច.  នៅក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃនេះ គឺមិនមានការដាក់ពិន្ទុទៅលើសំណើបច្ចេកទស​ និងហិរញ្ញវត្ថុទេ។​ លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនឹងមានបីគឺឆ្លើយតប ឫឆ្លើយ តបតែមានលក្ខខណ្ឌ ឬមិនឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ។ សម្រាប់ការតម្រូវឲ្យមានមូលធន នៅពេលដែលអ្នកដេញថ្លៃអាចបង្ហាញថាខ្លួនមានដើម ទុនយ៉ាង តិចណាស់៣៥%នៃដើមទុនសរុប គឺពួកគេឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ ដូច្នេះពួកគេនឹងជាប់ក្នុងការវាយតម្លៃ។ ដើមទុនដែលអាចបង្ហាញនៅក្នុង ដំណើរការដេញ ថ្លៃនេះអាចជា អចលនទ្រព្យ។ ចំនួនប៉ាន់ស្មាននៃទ្រព្យទាំងនេះវាមិនអាចប្រាកដជាក់លាក់នោះទេ។ ដូច្នេះ អ្នកដេញថ្លៃអាចបង្ហាញដើមទុនរឹតតែច្រើន វានឹង បង្កើននូវទំនុកចិត្តដល់អ្នកវាយតម្លៃរឹតតែខ្លាំងក្នុងការឲ្យអ្នកដេញថ្លៃឆ្លើយតបទៅហ្នឹងតម្រូវការដើមទុនអប្បបរមា។

ថ្លៃលក់ទឹកគឺគ្រាន់តែជាកត្តាចង្អុលបង្ហាញមួយដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីចាត់ថ្នាក់អ្នកដេញថ្លៃ។ ថ្លៃលក់ទឹកកាន់តែទាប ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកដេញថ្លៃកាន់តែខ្ពស់ ដូច្នេះឱកាសនៃការឈ្នះក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរ។

១៤. ចំពោះដំណើរការដេញថ្លៃការសាងសង់ ពួកគេមិនចង់ឲ្យអ្នកដាក់ដេញថ្លៃស្នើថ្លៃទាបពេកទេ ពីព្រោះអ្នកដេញថ្លៃអាចស្នើថ្លៃទាបដើម្បីចង់ឈ្នះ តែមិន អាចបញ្ចប់គម្រោងនៅពេលអនាគតបានឡើយ។ តើ3i គិតយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបញ្ហានេះ?

ច.  3i​ បានធ្វើការប៉ាន់ស្មានចំនួនជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ឃុំនិមួយៗដែលអាចជួយឲ្យអ្នកឈ្នះទទួលបានទុនវិនិយោគត្រលប់មកវិញដ៏សមរម្យមួយពីការ វិនិយោគរបស់ពួកគេ ជាមួយនិងចន្លោះថ្លៃលក់ទឹកដែលបានកំណត់។ ការទទួលបានទុនវិនិយោគត្រលប់​មកវិញដែល សមរម្យវាអាចខុសគ្នាពីអ្នកវិនិយោគ ម្នាក់ទៅអ្នកវិនិយោគម្នាក់ទៀត។​

១៥. ប្រសិនបើនៅពេលពិនិត្យមើលភាពស្របច្បាប់របស់អ្នកទទួលជំនួយមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយ នោះតើអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដែរឬទេ?

ច. ការសំរេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការវាយតម្លៃដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះ និងទទួលយកលទ្ធផលដោយអ្នកឈ្នះ គឺជាដំណើរការដាច់ដោយឡែកពីការសំរេច ចិត្តរបស់3i ក្នុងការប្រគល់ជំនួយដល់អ្នកឈ្នះ។ នេះមានន័យថាប្រសិនបើក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះដែល3i បដិសេធក្នុងការផ្តល់ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៃការត្រួតពិនិត្យភាពស្របច្បាប់ ហើយអ្នកឈ្នះនៅតែយល់ព្រមសាងសង់  ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅឃុំដែល គាត់ដាក់ដេញថ្លៃឈ្នះនោះ គឺមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការប្តូរអ្នកឈ្នះឡើយ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកឈ្នះបដិសេធក្នុងការទទួលយកលទ្ធផល វានឹងអាស្រ័យទៅ លើការសំរេចរបស់ក្រសួងក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី២ ឬក៏ចាប់ផ្តើមដំណើរការដេញថ្លៃសារជាថ្មី ។

ក៏ប៉ុន្តែ នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្នើទៅតំណាងគណៈកម្មការវាយតម្លៃ 3i នឹងផ្តល់បញ្ជីឈ្មោះបណ្តោះអាសន្ននៃអ្នកដេញថ្លៃ ដែលអាចទទួលជំនួយពី​3i  ដោយធ្វើ ការត្រួតពិនិត្យភាពស្របច្បាប់បឋមក្រៅផ្លូវការ និងវាយតម្លៃទំហំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានស្នើឡើង។ យ៉ាងណាមិញ 3i នឹងត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យភាព ស្របច្បាប់ជាផ្លូវការនិងពេញលេញមួយទៀតជាមួយនិងអ្នកឈ្នះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រសួង។

១៦. តើវិស្វកររបស់3i នឹងចុះទៅមើលដំណើរការសាងសង់ដែរឬទេ?

ច.  3i មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសាងសង់ទេ ប៉ុន្តែយើងនឹងត្រួតពិនិត្យលើចំនុចសំខាន់ៗថាតើក្រុមហ៊ុនគោរពតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពការងារ និងស្តង់់ដារ បរិស្ថានធម្មតាដែរឬអត់។ យើងនឹងត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានដើម្បីធានាថាសមិទ្ធិផលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែរឫទេ មុនពេលធ្វើការទូទាត់លុយជំនួយ។

១៧. ប្រកាសអនុញ្ញាត២០ឆ្នាំ​ត្រូវការរយៈពេលយូររហូតដល់២ទៅ ៣ឆ្នាំ ទំរាំតែក្រសួងចេញជាផ្លូវការឲ្យអាជីវករ ដូច្នេះតើ3i នឹងចាំរហូតដល់ប្រកាសចេញ ទើបទូទាត់លុយជំនួយឬយ៉ាងណា?

ច. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសបានអ្នកឈ្នះ ក្រសួងនឹងចេញប្រកាសអនុញ្ញាត២០ឆ្នាំដល់អ្នកឈ្នះភ្លាម។ បន្ទាប់ពីអ្នកឈ្នះបញ្ចប់ការសាងសង់ ក្រសួងនឹងត្រួតពិនិត្យ មើលលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ហើយនឹងចេញវិញ្ញាបនប័ត្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដល់អាជីវករប្រសិនបើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់ត្រឹមត្រូវ ទៅតាមស្តង់ដារ របស់ក្រសួង។

១៨. តើ 3i នឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនគូរប្លង់ឲ្យប្រតិបត្តិករដែរទេ? ហើយប្រសិនបើប្រតិបត្តិករមានការរចនានិងគូរប្លង់ផ្ទាល់ខ្លួន តើ3i នឹងនៅតែប្រគល់លុយ ៥០០០​ដុល្លារសម្រាប់គូរប្លង់ទៀតដែរឬទេ?

ច. អ្នកឈ្នះមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនគូរប្លង់។ សេវាគ្រប់គ្រងសំណង់គឺជាទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ប្រតិបត្តិករអ្នកឈ្នះ។

3i មានបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគូរប្លង់ដែលអ្នកឈ្នះអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាន។ ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកឈ្នះអាចសំរេចចិត្តជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនគូរប្លង់ណាមួយ ក៏បានក្រៅពីក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់3iដែលខ្លួនពេញចិត្ត។​ ថវិកាច្រើនបំថុតចំនួន៥០០០ដុល្លារសម្រាប់គូរប្លង់ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅតាមវិ​ក័​យ​ប​ត្រដែលមាន ចំនួនយ៉ាងតិច៥០០០ដុល្លារ និងមានការបង្ហាញនូវគំនូរប្លង់ជាក់ស្តែង។

១៩. ប្រសិនបើការសាងសង់មិនធ្វើតាមអ្វីដែលព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចសន្យា តើ3i នឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យានោះឬទេ?

ច.  3i នឹងចុះទៅពិនិត្យថាតើការសាងសង់នូវសមិទ្ធិផលដូចអ្វីដែលបានដាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែរឬទេ។​ ប្រសិនបើមានការបំពានលើលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យា 3i នឹងធ្វើការព្រមានប្រតិបត្តិករឲ្យធ្វើការកែតម្រូវ។ ចំនុចសំខាន់មួយក្នុងចំណោមចំនុចសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដែល3i នឹងត្រួតពិនិត្យ គឺថាតើលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព កន្លែងការងារ និងបរិស្ថានត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវដែរឫទេ។ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានឹងកើតឡើង នៅពេលដែលមានការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀង នៃកិច្ចសន្យា ដដែលច្រើនដង។​

២០. ប្រសិនបើខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទឹកស្អាតតាមបំពង់ហើយ តើខ្ញុំត្រូវការស្នើមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រង អាជីវកម្មទៀតដែរឬទេ?

ច.  ទេ មិនចាំបាច់ទេ។ 3i តម្រូវឲ្យអ្នកដេញថ្លៃមានបទពិសោធន៍ក្នុងប្រតិបត្តិការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតតាមបំពង់ ឬក៏អាជីវកម្ម។ 3i តម្រូវឲ្យមានបទ ពិសោធន៍មួយណាក៏បានក្នុងចំណោមបទពិសោធន៍ទាំងពីរប្រភេទ។ ប្រសិនបើអ្នកដេញថ្លៃមានបទពិសោធន៍មួយក្នុងចំណោមបទពិសោធន៍ទាំងនេះហើយ ពួកគាត់មិនត្រូវការស្នើមនុស្សម្នាក់បន្ថែមទៀតទេ។

២១. ចន្លោះទំនេរសម្រាប់បំពេញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍តូចណាស់​ ហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើននៅចន្លោះពេលផ្សេងៗគ្នា តើខ្ញុំគួរ បំពេញព័ត៌មានទាំងនោះបែបណា?

ច. ចំពោះចន្លោះឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍ អ្នកដេញថ្លៃអាចដាក់ចនោ្លះពេលផ្សេងៗគ្នាដែលបង្ហាញបទពិសោធន៍ ផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកដេញថ្លៃគ្រាន់តែត្រូវបំពេញ ព័ត៌មាននៃបទពិសោធន៍ដែលត្រូវការសំរាប់ដំណើរការដេញថ្លៃ។ ពួកគេមិនត្រូវការផ្តល់ព័ត៌មានលើបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធទេ។ ប្រសិន បើពួកគេកាន់តួនាទីផ្សេងៗគ្នាក្នុងបទពិសោធន៍ដែលតម្រូវ ពួកគេអាចប្រើសញ្ញា “/” ដើម្បីបែងចែងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នានៅពេលពួកគេបំពេញ។ អ្នកដេញ ថ្លៃមិនត្រូវការបំពេញឲ្យជាក់លាក់ថាចន្លោះពេលណាបំពេញតួនាទីអ្វីនោះទេ។ អ្នកដេញថ្លៃមានជម្រើសមួយទៀត គឺភ្ជាប់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបជាមួយ និងសំណើ បច្ចេកទេស។

២២. តើអ្នកឈ្នះអាចផ្ទេរប្រកាសអនុញ្ញាតទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបានដែរឫទេ?

ច.  ប្រកាសអនុញ្ញាតនឹងត្រូវប្រគល់ជូនដោយក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម។ ការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្ទេរប្រកាសអនុញ្ញាតទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេង ទៀតគឺ អាស្រ័យលើការសំរេចរបស់ក្រសួង។ ការសម្រេចឲ្យជំនួយពី3i ទៅអ្នកឈ្នះនៃឃុំនិមួយៗអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងត្រូវសាងសង់ និងការសិក្សាភាពស្របច្បាប់របស់ប្រតិបត្តិករសក្តានុពលនៃឃុំទាំងនោះ។ ប្រសិនបើក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរឈ្មោះបាន ហើយការត្រួតពិនិត្យរបស់ 3i ទៅលើចំនុចទាំងពីរដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអនុញ្ញាតឲ្យ3i ផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនៅចំនួនកំណត់ណាមួយ 3iនឹងអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកថ្មី។ ប៉ុន្តែប្រសិន បើ3i ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកឈ្នះណាមួយរួចហើយ អ្នកឈ្នះនោះមិនអាចផ្ទេរ ឬលក់កិច្ចសន្យានោះទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតបានឡើយ។

3i នឹងផ្តល់កិច្ចសន្យាក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រសួងប្រកាសអ្នកឈ្នះ។ ការផ្តល់នេះមាន រយៈពេលកំណត់។

២៣. ប្រសិនបើឃុំនោះមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណ តើ3i អាចបញ្ឈប់អាជីវកម្មរបស់គាត់បានដែរឬទេ?

ច.  នេះគឺជាអាជ្ញាធររបស់ក្រសួង និងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាបែបនេះ។ 3i មិនអាច​ និងមិនចូលទៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហានេះ ទេ។​

២៤. សម្រាប់អ្នកឈ្នះដែលដកបេក្ខភាព តើគាត់អាចដក់ប្រាក់កក់៥០០០ដុល្លារវិញបានដែរឬទេ?

ច. អ្នក​ដេញ​ថ្លៃ​នឹង​បាត់បង់​ប្រាក់ ៥០០០​ដុល្លារ​ដែល​គាត់​បាន​ដាក់លិខិត​ធានា​នៅ​ធនាគារ​ ប្រសិន​បើ​គាត់​សំរេច​ចិត្ដ​ដក​ខ្លួន​ចេញ​នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ជា​អ្នក​ឈ្នះ

២៥. តើមនុស្សមួយក្រុមអាចចូលរួមដេញថ្លៃជាមួយគ្នាបានដែរឬទេ? ប្រសិនបើអាច តើម្នាក់ៗអាចរួមចំណែកក្នុងដើមទុនអប្បបរមាដែលតម្រូវឲ្យមាន សម្រាប់ឃុំនិមួយៗបានដែរឬទេ?  ហើយតើពួកគេអាចបង្ហាញការដាក់ទុនចូលគ្នានេះនៅក្នុងសំណើដេញថ្លៃបានដោយរបៀបណា?

ច. បាទ/ចាស មនុស្សមួយក្រុមអាចរួមគ្នាជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដើម្បីដេញថ្លៃ ហើយម្នាក់ៗអាចចូលរួមចំណែកក្នុងដើមទុនអប្បបរមាដែល តម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ ឃុំបាន។​ ប្រសិនបើអ្នកដេញថ្លៃជាមនុស្សមួយក្រុមដែលដាក់ភាគហ៊ុនរួមគ្នាដើម្បីចូលរួមការដេញថ្លៃ ពួកគេអាចបង្ហាញភាពជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដោយរាយ ឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងសំណើបច្ចេកទេសនៅកន្លែងដែលអ្នកដេញថ្លៃត្រូវបំពេញឈ្មោះរបស់ពួកគេ។

កិច្ចសន្យាដែលចុះជាមួយ3i នឹងជាឈ្មោះមនុស្សម្នាក់ឬក៏ជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយ។

២៦. ប្រសិនបើមានអ្នកដេញថ្លៃតែម្នាក់នៅក្នុងឃុំមួយ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង? តើវាអាចប្រកាសជាសាធារណៈជាមុនថាមានអ្វីកើតឡើងដែរឬទេ? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកដេញថ្លៃតែម្នាក់មិនអាចឈ្នះបាន?

ច. ក្រសួងតម្រូវថាការវាយតម្លៃការដេញថ្លៃអាចចាប់ផ្តើមនៅពេលមានសំណើដេញថ្លៃយ៉ាងហោចណាស់បី ដើម្បីធានាថាដំណើរការមានការប្រកួតប្រជែង។ ពួកយើងមិនអាចប្រកាសជាមុនអំពីចំនួននៃសំណើដែលបានដាក់មកមុនពេលបើកសំណើដេញថ្លៃនោះទេ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើវាកើតឡើងដែលមាន តែបេក្ខភាព មួយរូបដាក់សំណើដេញថ្លៃ នោះក្រសួងនឹងជាអ្នកសម្រេចដំណើរការបន្ទាប់។

២៧. ប្រសិនមានករណីប្រធានស័កកើតឡើងដែលអាចបំផ្លាញដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ តើ 3i នឹង  ផ្តល់ជំនួយបន្ថែមដែររឺទេ?

ច.  វាទំនងនឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេដែល 3i នឹងផ្តល់ជំនួយបន្ថែម។ ប្រតិបត្តិករមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរកការធានារ៉ាប់រង។​ 3i អាចនឹងពិចារណាបន្ថែម ជំនួយ ប្រសិនថ្លៃដើមសរុបក្នុងការសាងសង់មានតំលៃខ្ពស់ខ្លំាងជាងការំពឹងទុក នៅពេលចុះកិច្ចសន្យា។

២៨. ក្រៅពីទុនដែលត្រូវការទាបបំផុត៣៥% និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពី 3i តើទុនវិនិយោគដែលនៅសល់ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកណា?

ច. វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកឈ្នះ។

សំនួរ​ដែល​ត្រូវបាន​សួរ​កំឡុងពេលប្រកាសដេញថ្លៃ

២៩.​ ការដេញថ្លៃនេះជាការដេញថ្លៃជ្រើសរើសអ្នកសាងសង់ធ្វើទឹកស្អាតឬយ៉ាងណា?

ច. ការដេញថ្លៃនេះមិនមែនដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកសាងសង់ទេ​ តែជ្រើសរើសប្រតិបត្តិករធ្វើអាជីវកម្មផលិតទឹកស្អាត ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ប្រជាជន នៅទីតាំង ដែលដាក់ដេញថ្លៃ។ ប្រតិបត្តិករដែលឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនឹងជ្រើសរើសអ្នកសាងសង់ដោយផ្ទាល់។

៣០. តាមការចុះទៅពិនិត្យដល់ទីតាំង មានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឆៅតាម​បំពង់នៅតំបន់ខ្លះនៅឃុំត្បូងក្រពើ តើនេះនឹងធ្វើអោយមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ ដេញថ្លៃដែរឬទេ?

ច. គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ដែលដាក់អោយមានការដេញថ្លៃ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មនឹងមិនចេញ អាជ្ញាប័ណ្ណផ្ទាល់ដល់តំបន់ទាំងនោះឡើយ។​ ប្រសិនបើមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតំបន់ទាំងនោះមែន នោះមិនមែនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្របច្បាប់ឡើយ។ អ្នកដែលឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃអាចធ្វើការចរចារ ឬទិញបណ្តាញទាំងនោះ ឬរាយទុយោទឹកស្អាតទៅ ដើម្បីអោយអ្នកភ្ជាប់ជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯង។ នេះមិនមែនជាបញ្ហាក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃឡើយ។

៣១. ពាក្យស្នើរសុំដែលបានទិញពុំមានបោះត្រាពីលើ តើជាឯកសារផ្លូវការដែរឬទេ?

ច. ឯកសារដេញថ្លៃដែលចេញអោយដាក់លក់ត្រូវបានកត់ត្រាដោយក្រសួង និងមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម។ ដូច្នេះរាល់ចំនួន និងឈ្មោះសេវាករដែលបាន ទិញពាក្យស្នើរសុំសុទ្ធតែត្រូវបានកត់ត្រាច្បាស់លាស់ដោយក្រសួង និងមន្ទីរ។ ទោះពុំមានការបោះត្រា ឯកសារដែលដាក់លក់ដោយក្រសួងនិងមន្ទីរគឺជា ឯកសារផ្លូវការ។

៣២. ឯកសារទិញផ្ទះ តែពុំទាន់បានចេញប្លង់ ឬបង្កាន់ដៃសម្រាប់ស្នើសុំប្លង់រឹងអាចប្រើជាឯកសារយោងដើម្បី បញ្ជាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដេញថ្លៃដែរឬទេ?

ច. ឯកសារទាំងនោះអាចទទួលយកបាន ដោយធ្វើការបញ្ជាក់ពីអ្នកលក់លើច្បាប់ថតចម្លងឯកសារទិញផ្ទះ ហើយបង្កាន់ដៃស្នើសុំប្លង់រឹងក៍អាចដាក់ជាឯកសារ យោងបានដែរ។