សេចក្តីប្រកាសផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកផ្តល់សេវាទឹកស្អាតតាម​បំពង់​
ក្នុង “តំបន់ទទួលប្រកាសអនុញ្ញាត ផ្ទាល់”
ជុំទី​បួន

3i កំពុងចាប់ផ្តើមជុំជំនួយទី៤ដល់អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ទឹកស្អាត​តាម​បំពង់​ ដើម្បីផ្តល់​ជំនួយ​សំរាប់ការ​វិនិយោគរបស់គាត់ដែលមិនសូវមានការទាក់​ទាញ ​ហើយ​មិន​អាច​សម្រេច​បាន​ដោយ​ខ្លួនឯង​ប្រសិន​បើ​គ្មានជំនួយ។

ចុចទីនេះ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពីសេចក្តីប្រកាសផ្តល់ជំនួយនេះ។

ចុចទីនេះ សំរាប់សំនួរនិងចម្លើយដែលទាក់ទងនឹងសេចក្តីប្រកាសផ្តល់ជំនួយ។

ចុចទីនេះ សំរាប់ពាក្យស្នើសុំ​​ជំនួយ។

វិធីក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

ពាក្យស្នើសុំ​​ជំនួយ​អាច​បំពេញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ ឬភាសា​អង់គ្លេស និង​ដាក់​ជូន​ជា​ច្បាប់​រឹង ឬ​ជា​ឯកសារទន់​។

ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​​ជំនួយដែល​បំពេញ​រួច​​ត្រូវ​ដាក់ជូន​មក​ 3i ​អោយ​បាន​នៅត្រឹម ថ្ងៃ​២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ តាម​អាស័យដ្ឋាន​ដូចខាងក្រោម​​​៖

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារ PPCB (ជាន់ទី៣ បន្ទប់ ៣០៥), លេខ ២១៧-២១៩, មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ

អ៊ីម៉ែល៖ info@3icambodia.org

រាល់សំនួរដែលទាក់ទងនឹងដំណើការជ្រើសរើស​ និង​ការផ្តល់​ជំនួយអាចទាក់ទងមកកាន់លេខ ០៨១ ២២២​​ ៧០៧ ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង៨ព្រឹកដល់ម៉ោង៥ល្ងាច។